Callcenter  081-8411852     
e-mail :
 
sales@nuaklongcpac.com     

 
   
 
 
 
ลิงค์ส่วนกลาง
  
     กระทรวงอุตสาหกรรม
     กรมโรงงานอุตสาหกรรม
     กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
     สนง.มาตรฐานอุตสาหกรรม
     สนง.เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
     สนง.คณะกรรมการส่งเสริม
       การลงทุน

     กระทรวงพานิชย์
 
ลิงค์หน่วยงานต่างๆ
  
     จังหวัดกระบี่
     อบจ.กระบี่
     สนง.อุตสาหกรรมกระบี่
     สภาอุตสาหกรรมกระบี่
ลิงค์เฉพาะพนักงาน

   
 อัพโหลด
  
  ดาวน์โหลด
    อ่านเมล
   GPS LOGIN

ลิงค์อื่นๆ

    Hotmail
    Yahoo Mail
    นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
    นสพ.ไทยรัฐ
  
  ธนาคารกรุงเทพ
    ธนาคารกรุงไทย
  
 ธนาคารไทยพานิชณ
    ธนาคารกสิกรไทย

บ.เหนือคลองซีแพค จำกัด

สายด่วน ติดต่อ :
คุณประวัติ มิ่งจินดากุล
ผู้จัดการโรงงาน 
โทร.081-8411852

ฝ่ายการตลาด : 
โทร.075-636442
โทรสาร.075-692315
     
                       
      บริษัท เหนือคลองซีแพค จำกัด
       
       เป็นโรงงานผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้น
สำเร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีตทั่วไปและรวมถึงบริการ
ปั้นจั่นตอกเสาเข็มทุกพื้นที่หน้างาน โดยทีมงานมือ
อาชีพและควบคุมการงานโดยวิศวกรผู้ชำนาญงาน

เพิ่มเติม >>>  
   
............................................................................................................................................................  
       
  จำหน่ายเสาเข็มสำหรับงานที่ต้องการรากฐาน
ที่มั่นคงแข็งแรง ที่ผลิตด้วยระบบควบคุมคุณภาพ
ที่ได้มาตรฐาน


รายละเอียดเพิ่มเติม  >>>
 

     ผลงานบางส่วนของเรา

    
  โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือมารีน่า
         จังหวัดกระบี่

       โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขา
         กาโรส จังหวัดกระบี่

       วิทยาลัยพละจังหวัดตรัง
       โครงการป่าตองภูเก็ต
       โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม
         จังหวัดภูเก็ต

       ตอกเสาเข็มโดยใช้ระบบไฮโดรลิค
        แฮมเมอร์   
   
     
...................................................................................................  
ปั้นจั่นสำหรับงานตอกเสาเข็มทุกสภาพหน้างาน
ไม่ว่าหน้างานสภาพไหนเราก็มีปั้นจั่นไว้บริการ
สำหรับทุกสภาพเพื่องานที่ไม่สะดุด

ราละเอียดเพิ่มเติม >>>
 
         
..................................................................................................................................................................  
   บทความพิเศษ    
      ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฏหมายก่อสร้าง
      ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
    
  ความรู้เรื่องเสาเข็มและการตอกเสาเข็ม
      เรื่องพื้น ๆ (คอนกรีต)
      กฏหมายก่อสร้าง 
   
   Copyright 2010. All Rights Reserved. www.nuaklongcpac.com